O mnie

 

Lek. Paweł Jastrzębski

Ukończył studia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i od początku swojej pracy zawodowej związany jest z grupą Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca. Aktualnie pracuje w X Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji PAKS w Tychach.

W ramach rezydentury kształci się w specjalizacji z dziedziny kardiologii, a do jego szczególnych zainteresowań należą elektrokardiologia oraz innowacyjne rozwiązania diagnostyczne, szczególnie telemedycyna.

Od kilku lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uczestniczy w organizowanych przez Towarzystwo zjazdach i szkoleniach.

Współpracuje z Centrum Monitorowania Serca AHoP w Tychach od początku jego istnienia i bierze czynny udział w rozwoju Centrum doskonaląc swoje umiejętności naukowe, jak i kliniczne.

Dane kontaktowe

Adres

Cieszyn, ul. Bielska 55b

Telefon

509 234 895

Formularz kontaktowy